Uradni list RS št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Uradni list Republike Slovenije št. 86/2016 z dne 29. decembra 2016 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Statut Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2016
  • Poročilo o gibanju plač za oktober 2016

<<<