Uradni list RS št. 46/2016 z dne 29. 8. 2017

Uradni list Republike Slovenije št. 46/2017 z dne 29. avgusta 2017 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
  • Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
  • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
  • Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
  • Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
  • Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
  • Poročilo o gibanju plač za junij 2017

<<<