Uradni list RS št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Uradni list Republike Slovenije št. 4/2018 z dne 19. januarja 2018 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
  • Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
  • Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu
  • popravek javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«
  • javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017
  • obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
  • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije

<<<