Področja: Drugi predpisi

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 15. 4. 2017

Uporablja se od: 15. 4. 2019

Družinski zakonik (DZ)

Uradni list: 15/2017

Naslov angleškega prevoda: Family code

Opomba: Zakonik ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo. Zakonik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (15. 4. 2017), uporabljati pa se začne dve leti po uveljavitvi (15. 4. 2019), razen:
  • 17., 18., 19., 280. in 281. člena, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakonika,
  • 30. do 41. člena, ki se uporabljajo od 1. januarja 2018 in
  • 144. člena, ki se v vseh sodnih in upravnih postopkih, ki tečejo po določbah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US in 82/15 – odl. US), smiselno uporablja od dneva uveljavitve tega zakonika.