Področja: Izobraževanje odraslih

Odredba o določitvi programa usposabljanja in kataloga znanj in spretnosti za neposredno preverjanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

Uradni list: 24/2017

Naslov angleškega prevoda: Order on determining a training program and a catalog of knowledge and skills for direct verification of candidates for members of commissions for the verification and certification of national vocational qualifications