Področja: Srednje šolstvo

Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem

Uradni list: 25/2017

Naslov angleškega prevoda: Rules for transferring from the European Schools programme into the Slovenian education system

Opomba: Pravilnik ureja način in merila vključevanja iz izobraževalnega programa Evropskih šol, sprejetega v skladu s Konvencijo o Statutu Evropskih šol, ratificirano z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o statutu Evropskih šol (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 41/04), v osnovnošolsko izobraževanje, vpisa ali vključevanja v srednješolsko izobraževanje in vpisa v višje strokovno izobraževanje ali visokošolsko izobraževanje.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 3. 6. 2017

Uporablja se od: 3. 12. 2017

Zakon o vajeništvu (ZVaj)

Uradni list: 25/2017

Naslov angleškega prevoda: Law on apprenticeship

Opomba: Zakon ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Za vsa vprašanja v zvezi z vajeništvom, ki jih ta zakon ne ureja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.