Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem

Uradni list: 25/2017

Naslov angleškega prevoda: Rules for transferring from the European Schools programme into the Slovenian education system

Opomba: Pravilnik ureja način in merila vključevanja iz izobraževalnega programa Evropskih šol, sprejetega v skladu s Konvencijo o Statutu Evropskih šol, ratificirano z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o statutu Evropskih šol (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 41/04), v osnovnošolsko izobraževanje, vpisa ali vključevanja v srednješolsko izobraževanje in vpisa v višje strokovno izobraževanje ali visokošolsko izobraževanje.