Eur-Lex, Uradni list EU – novosti v februarju 2019

Na spletišču EUR-Lex se 28. 2. 2019 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex februar 2019 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

Zakonodaja:

Informacije in objave:


<<<