Uradni list RS št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Uradni list Republike Slovenije št. 30/2019 z dne 10. maja 2019 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
  • Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski
  • Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2019
  • popravek javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48/18
  • javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019
  • razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

<<<