Uradni list RS št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Uradni list Republike Slovenije št. 43/2019 z dne 28. junija 2019 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)
  • Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Štiriindvajsetim rednim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018 (poročilo dobite na: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/LP_2018.pdf)
  • Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières, Ženske brez meja«
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
  • javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2019

<<<