Uradni list RS št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Uradni list Republike Slovenije št. 47/2019 z dne 26. julija 2019 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-A)
  • Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
  • Sklep o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
  • Pravilnik o zrakoplovih za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
  • Poročilo o gibanju plač za maj 2019
  • Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
  • spremembe javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
  • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

<<<