Uradni list RS št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Uradni list Republike Slovenije št. 54/2019 z dne 6. septembra 2019 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  • Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Mathema Art
  • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2019
  • javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 1. del
  • javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020
  • javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2019/2020
  • javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2019/20

<<<