Uradni list RS št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Uradni list Republike Slovenije št. 65/2019 z dne 30. oktobra 2019 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
  • Poročilo o gibanju plač za avgust 2019
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2019
  • razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj

<<<