Uradni list RS št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Uradni list Republike Slovenije št. 70/2019 z dne 29. novembra 2019 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2019
 • Poročilo o gibanju plač za september 2019
 • javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«
 • javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
 • javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2020
 • razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
 • javni razpis za prosto delovno mesto direktor/ica Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija
 • razpis za zasedbo delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice Srednje zdravstvene šole Celje

<<<