Uradni list RS št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Uradni list Republike Slovenije št. 7/2020 z dne 31. januarja 2020 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
 • Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
 • obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2020, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
 • javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020–2
 • javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020
 • javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2020
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2020
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2020
 • javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2020
 • razpis za pridobitev naziva predavatelj-ica Višje strokovne šole za program EKONOMIST za predmetna področja bančništvo, denarno poslovanje, osnove aktuarske matematike, varnost v logističnih procesih, poslovna logistika, upravljanje zalog in kvantitativne metode v logistiki
 • razpis prostega delovnega mesta ravnatelja (m/ž) Srednje poklicne in strokovne šole /Šolski center Šentjur/
 • razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice /OŠ Ljubo Šercer/

<<<