Uradni list RS št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Uradni list Republike Slovenije št. 9/2020 z dne 14. februarja 2020 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
 • Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2020
 • sprememba javnega razpisa: »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, objavljenega dne 14. 10. 2016
 • javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2020/2021
 • javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2020
 • javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2020
 • najava javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2020
 • javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2020
 • javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava za leto 2020
 • razpis delovnega mesta ravnatelja Šole za storitvene dejavnosti in ravnatelja Gimnazije, Šolski center Velenje
 • razpis prostega delovnega mesta ravnatelja Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana
 • javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

<<<