Uradni list RS št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Uradni list Republike Slovenije št. 97/2020 z dne 10. julija 2020 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
  • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje
  • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2020
  • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
  • javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022
  • javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2020
  • razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole za program mehatronika za izvajanje izobraževanja na Ravnah na Koroškem
  • razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole za program strojništvo za izvajanje izobraževanja na Ravnah na Koroškem

<<<