Uradni list RS št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Uradni list Republike Slovenije št. 104/2020 z dne 24. julija 2020 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani
  • Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo
  • javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19
  • javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi
  • javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Šmartno ob Paki

<<<