Uradni list RS št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020

Uradni list Republike Slovenije št. 204/2020 z dne 31. decembra 2020 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
  • Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov
  • Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
  • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
  • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
  • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
  • Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
  • javni natečaj za direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

<<<