Uradni list RTS št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 95/2021 z dne 15. junija 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-A)
  • Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil
  • Imenovanje člana uradniškega sveta
  • Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o tujcih (ZTuj-2-UPB9).

<<<