Uradni list RS št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 119/2021 z dne 20. julija 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ-A)
 • Sklep o imenovanju ministra
 • Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)
 • Pravilnik o o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
 • Odločba o ugotovitvi, da so bili v neskladju z Ustavo:
  – tretji odstavek 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
  – drugi odstavek 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
  – tretji odstavek 6. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
  – tretji odstavek 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in
  – 3. člen Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 v delu, v katerem so prepovedovali shode oziroma jih omejevali na do deset udeležencev, v neskladju z Ustavo.

<<<