Uradni list RS št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 121/2021 z dne 23. julija 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
  • Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
  • Uredba o dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
  • Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
  • Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Hiša za otroke
  • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

<<<