Uradni list RS št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 123/2021 z dne 27. julija 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F)
  • Ukaz o imenovanju članov Uradniškega sveta
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021
  • Poročilo o gibanju plač za maj 2021.

<<<