Uradni list RS št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 153/2021 z dne 24. septembra 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2021
  • javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2021/22
  • javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2021
  • javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022.

<<<