Uradni list RS št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 159/2021 z dne 1. oktobra 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P)
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  • Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju Fundacije za pomoč učencem Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, ustanove
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2021
  • Poročilo o gibanju plač za julij 2021
  • Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
  • Popravek Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE«
  • javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Velike Lašče v letu 2021
  • javni razpis za razdelitev sredstev, ki so ostala od javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v letu 2021 v občini Krško.

<<<