Uradni list RS št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 161/2021 z dne 6. oktobra 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljen Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB7).


<<<