Uradni list RS št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 204/2021 z dne 28. decembra 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B)
  • Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
  • Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu
  • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem.

<<<