Uradni list RS št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 207/2021 z dne 30. decembra 2021 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1D)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

<<<