Uradni list RS št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 3/2022 z dne 7. januarja 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)
  • Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo
  • Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022
  • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2021
  • Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Vič
  • javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2022
  • javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2022
  • javni poziv kandidatom za namestnika člana pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

<<<