Uradni list RS št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 6/2022 z dne 14. januarja 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
 • javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024
 • Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo
 • Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022
 • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
 • popravek objave javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor (Uradni list RS, št. 196/21)
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022–2024
 • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije
 • javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2022
 • javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2022
 • javni razpis za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2022.

<<<