Uradni list RS št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 56/2022 z dne 22. aprila 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva
  • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
  • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
  • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
  • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
  • javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022
  • javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2022
  • javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva /Občina Slovenske Konjice/
  • razpis delovnega mesta direktorja Šolskega centra Velenje.

<<<