Uradni list RS št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 58/2022 z dne 29. aprila 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o oblikovanju cen učbenikov
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
  • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
  • Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
  • obvestilo o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljske kulture in razvoj mladinske kulturne dejavnosti.

<<<