Uradni list RS št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 69/2022 z dne 17. maja 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o določitvi vloge za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 – šolajoči v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o združitvi digitalnih bonov ’22 in izjave o unovčitvi digitalnega bona ’22
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil
  • Sklep o spremembi Sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022.

<<<