Uradni list RS št. 78/2022 z dne 2. 6. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 78/2022 z dne 2. junija 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Sklep o imenovanju ministric in ministrov
  • Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
  • Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu
  • Pravilnik o storitvah dolgotrajne oskrbe
  • Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
  • Sklep o potrditvi Programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske za obdobje 2022–2025.

<<<