Uradni list RS št. 89/2022 z dne 1. julija 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 89/2022 z dne 1. julija 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
  • Uredbo o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku
  • Odločba o ugotovitvi, da so bili 7. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, 5. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenje okužbe z virusom SARS-Cov-2, v delu, v katerem so urejali obvezno razkuževanje rok, v neskladju z Ustavo
  • Poročilo o gibanju plač za april 2022
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2022
  • javni razpis za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
  • javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«
  • javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v Občini Tolmin v letu 2022
  • razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice organizacijske enote Srednja šola in dom /Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana/.

<<<