Uradni list RS št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 99/2022 z dne 22. julija 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
  • popravek javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024
  • javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«. 

<<<