Uradni list RS št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 103/2022 z dne 29. julija 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  • Sklep o uvrstitvi območij, na katerih javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v tujini, pripada dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
  • Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
  • Popravek Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

<<<