Uradni list RS št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 122/2022 z dne 23. septembra 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti
  • Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
  • javni razpis za sofinanciranje selekcijskih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024
  • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije za obdobje 2023–2028
  • javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2022/23
  • javni razpis za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2022
  • javni poziv za imenovanje dveh članov Upravnega odbora Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.

<<<