Uradni list RS št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 135/2022 z dne 21. oktobra 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke
  • Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju
  • Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025
  • javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024
  • javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023
  • javni razpis za sofinanciranje programov s področja znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture v MOMS v letu 2022
  • razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana.