Uradni list RS št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 139/2022 z dne 2. novembra 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA)
  • Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Sedemindvajsetim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2022.