Uradni list RS št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 146/2022 z dne 25. novembra 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o varnosti igrač
 • Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022
 • Pravilnik o licenciranju vojaških reševalcev letalcev
 • Pravilnik o licenciranju vojaškega letališkega osebja
 • Pravilnik o licenciranju vojaškega zdravstvenega letalskega osebja
 • Pravilnik o licenciranju kontrolorjev združenih ognjev
 • Letni program statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
 • Poročilo o gibanju plač za september 2022
 • Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu
 • javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2023
 • javni natečaj za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

<<<