Eur-Lex, Uradni list EU – novosti v novembru 2022

Na spletišču EUR-Lex se 30. 11. 2022 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex november 2022 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

Zakonodaja:

Informacije in objave:

Objava zaključnih računov finančnega leta 2021

2022/C 424/13 Zadeva C-330/21: Sodba Sodišča (osmi senat), 22. 9. 2022 (Belgija) – The Escape Center BVBA / Belgische Staat  – Možnost držav članic, da uporabijo nižjo stopnjo DDV za nekatere dobave blaga in opravljanje storitev – Priloga III, točka 14 – Pojem „[pravica do] uporab[e] športnih objektov“ – Telovadnice – Individualno ali skupinsko vodenje)


<<<