Uradni list RS št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 166/2022 z dne 30. decembra 2022 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  • Splošni akt o strokovnih telesih ARRS
  • Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti
  • Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
  • popravek javnega razpisa »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančno pismenost«
  • javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2023, JR-PRS 2023.

<<<