Eur-Lex, Uradni list EU – novosti v decembru 2022

Na spletišču EUR-Lex se 31. 12. 2022 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex december 2022 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa:

Zakonodaja:

Informacije in objave:


<<<