Uradni list RS št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Uradni list Republike Slovenije št. 7/2023 z dne 20. januarja 2023 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

 • Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij v VII. mandatu
 • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
 • Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni infrastrukturni zavod
 • Sklep o razglasitvi leta 2023 za Slovensko leto duševnega zdravja
 • Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023
 • Odredba o sprejetju prenovljenih višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana
 • Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova«
 • Odločba o soglasju k spremembi akta o ustanovitvi Fundacije mag. Alenke Gabrič, ustanove za štipendiranje
 • javni razpis REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija (v nadaljnjem besedilu: IKT) za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe
 • javni razpis za izdajo predstavitvenih katalogov v tujih jezikih (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)
 • javni razpis za izdelavo vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)
 • javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2023
 • javni poziv nacionalnim športnim zvezam, občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija
 • javni poziv kulturnim in umetniškim organizacijam ter organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja za imenovanje članov Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnost.