Uradni list RS št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023

Uradni list Republike Slovenije št. 10/2023 z dne 25. januarja 2023 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Sklep o imenovanju ministric in ministrov
  • Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle
  • Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
  • Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije
  • Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.

<<<