Uradni list RS št. 12/2023 z dne 27. 1. 2023

Uradni list Republike Slovenije št. 12/2023 z dne 27. januarja 2023 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim sta objavljena:

  • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov.

<<<