Uradni list RS št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023

Uradni list Republike Slovenije št. 97/2023 z dne 8. septembra 2023 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B)
  • Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
  • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2023
  • javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
  • javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost
  • javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota v študijskem letu 2023/2024.

<<<