Uradni list RS št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023

Uradni list Republike Slovenije št. 98/2023 z dne 15. septembra 2023 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nomenklaturi poklicev
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
  • Pravilnik o strokovnem izpitu za poveljnika in operativnega vodjo v poklicni gasilski enoti
  • Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023.