Uradni list RS št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Uradni list Republike Slovenije št. 109/2023 z dne 27. oktobra 2023 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F)
  • Zakon o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B)
  • Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A)
  • Uredba o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije
  • Pravilnik o o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe
  • Poročilo o gibanju plač za avgust 2023
  • javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2024 in programov za obdobje od leta 2024 do 2026 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana.

<<<